top of page

מתנדבים

ארגון אמיצים מחפש מתנדבים קבועים, מתנדבים חד פעמיים, ומתנדבים חוזרים. אם אתם רוצים לתרום ולהשתתף באנרגיות הגדולות בעולם - אנרגיות הנתינה, אם אתם מבוגרים, צעירים מעל גיל 18, סטודנטים, אנשי מקצוע שרוצים לתת מזמנכם וממרצכם למען אמי"צים - אלמנות, אלמנים יתומים צעירים בישראל, צרו קשר - אנחנו מחכים לכם.

מתנדבים נשלחים לבתי אמיצים או פועלים בתוך אירועים ומועדוני אמיצים ברחבי הארץ. אין מקום רחוק מדי עבורכם.

מגוון הפרוייקטים שלנו מתאים לכם, אם אתם רוצים לתת באהבה, אנחנו רוצים לקבל באהבה.

 

מלאו את הטופס להלן ובואו אלינו.

סטודנטים

מתנדבים

משפטנים

כלכלנים

מתנדבים

להפנינג

סבא וסבתא

מבשלים ארוחה

מתנדבים

מקצועיים

השרות הלאומי

ושינשינים

חברות

ועסקים

אמנים

ומטפלים

ליצנים

רפואיים

מתנדבים

מבוגרים

טופס התנדבות
מגדר
קשרי מתנדבים
סוג התנדבות

קיבלנו בשמחה את טופס ההתנדבות שלך. תודה רבה!ל

תודה מתנדב.ת יקר.ה!!
הזמן שלך, הרצון, הכשרון, הכח, ההתאמצות והאנרגיה הטובה שלך מוערכים מאד!!!
למען הביטחון של כולנו, אנא שים.שימי לב שהפרטים שהוקלדו נכונים ומדוייקים.
למען הביטחון שלך, הפרטים שלך חסויים, לא מועברים לשום גורם אחר ונשמרים רק לטובת אמיצים.
bottom of page