top of page
Happy Circle

אמיצים
ארגון אלמנים אלמנות יתומים צעירים בישראל

ארגון אמי"צים קם בשנת 2017 כדי למלא את החלל הגדול שהיה בישראל - ארגון חברתי לחמש עשרה אלף משפחות באובדן מגן - אלמנות ואלמנים צעירים עם כשלושים אלף ילדים יתומים מתחת לגיל שמונה עשרה בישראל.

 

מאז ועד היום אמיצים חלוצים ומובילים בכל תחום של אובדן מגן - אובדן אב.אם / בן.בת זוג בגיל צעיר. לבקשת אמיצים נכתב דו"ח הכנסת הראשון שדן בסוגית משפחות היתומים בישראל, התכנסה ועדת הרווחה בשנת 2018 לדון בפעם הראשונה במעמד משפחות היתומים בישראל, הועדה הראשונה לזכויות הילד, השדולה הראשונה בכנסת, כנס מקצועי ראשון לאובדן מגן בשנת 2019, המועדון הראשון למשפחות היתומים בישראל, וכן פורום משפטי-כלכלי-חברתי-טיפולי לדיון בצרכים המיוחדים של משפחות היתומים בישראל ולבנות תורת עבודה.

Image by Samuel Regan-Asante

אני ואתה נשנה את העולם!

Family Time

אמיצים פועלת על פי התפיסה שאלמנות אלמנים ויתומים צעירים זקוקים למילוי החלל שנפער עם מות אב/אם המשפחה ודוגלת במשפחה כאורגן, בקהילתיות מתמשכת על בסיס מכנה משותף חזק מהחיים - אובדן מגן. אמיצים דואגת ל"סביבה תומכת" דרך שפע, פינוק וגאוות יחידה - האלמנטים הראשונים להפגע במקרים של אובדן מגן.

שלל הפעילויות שהארגון יוזם ומחדש כוללים רשת ארצית של מועדון הוליסטי לליווי אישי וקהילתי (בואו לבקר אותנו בירושלים, עפולה ופתח תקוה. עוד עשרה בתים ייחודיים למשפחות באובדן מגן ברחבי הארץ מתוכננים לקום בקרוב ונעדכן אתכם!), ימי כיף ארציים, פיקניקים אזוריים וליצנים רפואיים עם שי והופעה פרטית עד הבית לכל ילד אמיץ שעולה לכיתה א', משלוחי מנות בפורים, חבילות אור בחנוכה, קו ישיר לשרות פסיכולוגי בשיטת הדלת הפתוחה, קו חם למיצוי זכויות, שיעורי בית מהבית - סיוע של בנות ובני השרות הלאומי לאלמנות.ים עם ילדים קטנים בתוך הבית, עזרה פרטנית, קידום תוכנית ממשלתית הוליסטית לאובדן מגן וקידום חוק הכרה במעמד משפחות היתומים בישראל.

 Young Woman Contemplating
Homeschooling

עוד בשנת 2017 ארגון אמיצים היה הראשון להקים קבוצות תמיכה מקוונות לאלמנים ואלמנות וחוגים מקוונים ליתומים בגילאי היסודי מבוססי ZOOM. המפגשים המקוונים נועדו לתת מענה לאלמנים ואלמנות צעירים עם ילדים יתומים ש"עוד יציאה מהבית בערב" קשה ומפרכת. וכן מענה של קבוצת שווים לילדים השוהים שעות רבות בבית כשההורה עובד עד מאוחר, ילדים המעוניינים לפגוש יתומים כמותם על בסיס תחומי ענין משותפים בנוסף לתואר יתום.

ארגון אמיצים חי ופועל מכוחם ושאר רוחם של אלמנים, אלמנות ויתומים צעירים שהגיעו לאמצע החיים ונושאים שנים רבות של נסיון וקושי הנובע מאובדן מגן. שנות נסיון רבות כל כך, סיפור אישי עם מנעד גילאי יתמות ואלמנות רחב כל כך, הם אלו שנותנים לאמיצים את התבונה ליסד ולהפעיל את הארגון החברתי הראשון בישראל עבורנו - אלמנים אלמנות ויתומים צעירים בישראל.

"מה שאני אוהבת בלבוא לאמיצים הוא שזה מרגיש כמו משפחה. אני יושבת עם אלמנות ואלמנים אחרים כמוני ואנחנו פשוט צוחקים ביחד, אתם יודעים פשוט נהנים משטויות - ואפילו מתווכחים אחד עם השני. זה אמיתי."

לימור גרין, אלמנה עם ילד בן 7
 
איך את/ה יכול לעזור?
bottom of page