top of page
כנסת ישראל ויקיפדיה.jpg

זכויות  לחברי אמיצים

קו חם למיצוי זכויות

054-3300470

לובי קהילת האלמנים האלמנות והיתומים הצעירים (אמי"צים) מנוהל ע"י הדס דיסין - מייסדת אמיצים - ובן זוגה חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק. השניים נפגשו לקראת סוף 2018 במהלך יוצא דופן לנסות לעזור למשפחות האלמנים, האלמנות והיתומים הצעירים בישראל שהוביל לזוגיות וניהול הלובי למען הכרה וחוק מעמד היתומים ומשפחתם בישראל. הוא, אלמן טרי עם שמונה ילדים, ארבעה כבר נשואים והקטנה בבית בת 14, היא אלמנה ותיקה עם פז"ם של 17 שנות אלמנות, עם ארבעה ילדים שהתייתמו בילדותם ובינקותם וביחד הם מפעילים במרץ את הלובי של ארגון אמיצים. הלובי פועל למען האלמנים האלמנות והיתומים בישראל מול שלל גורמים כגון משרדי ממשלה, חברי כנסת, הביטוח הלאומי, אנשי מקצוע במגוון תחומים כגון עו"ד, אנשי רווחה, לוביסטים ועוד. 

הלובי קבע לו כמטרה להעלות את המודעות החברתית לקהילה השקופה שלנו, מתוך כוונה שקבוצה זו וזכויותיה יזכו לנוכחות, מקום וביטוי בסדר היום הציבורי:

 

חברי קהילת אמיצים שתרמו לחברה רבות עד לאובדן מגן טרגי, וכבעלי פוטנציאל ורצון עז לתרום כך גם בעתיד, מאמינים כי על מקבלי ההחלטות מוטלת החובה לפעול למען תיקון היסטורי, ובייחוד ברגעי משבר אלה, וזאת בין היתר באמצעות קידום הצעות חוק שיסייעו לחברי הקהילה להתמודד עם המציאות הקשה שנכפתה עליהם.

ומכאן גם קריאתנו לתושבים עם רוח ההתנדבות:

אנשי מקצוע בישראל ובכלל, היכולים לתרום כמה שעות בחודש מזמנכם וכשרונכם עבור משפחות היתומים באזור מגוריכם, תבואו כאן על הברכה. נשמח בכל עזרה מכל בעל מקצוע, והתנדבות בכלל מתקבלת בתודה ובברכה.

 

קישור למתנדב

ליצירת קשר:  זכויות למשפחות אמיצים - rights@amitsim.org

bottom of page